* Đặt hàng qua điện thoại:408-876-0680
* Vận chuyển toàn nước Mỹ

$ 24.95

* Đặt hàng qua điện thoại: 408-876-0680
* Vận chuyển toàn nước Mỹ

$ 14.95

* Đặt hàng qua điện thoại: 408-876-0680
* Vận chuyển toàn nước Mỹ

$ 12.95

* Đặt hàng qua điện thoại: 408-876-0680
* Vận chuyển toàn nước Mỹ
$ 6.00


* Đặt hàng qua điện thoại: 408-876-0680
* Vận chuyển toàn nước Mỹ

$ 29.95


CÁCH MUA HÀNG THANH TOÁN BẰNG PAYPAL:

1. QUÍ KHÁCH CHỌN HÀNG THEO ẢNH TRÊN VÀ CLICK CHỌN.
2. ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG SẢN PHẨM ĐÃ CHỌN.
3. CLICK CHỌN LOGO PAYPAL
4. HIỆN RA BẢNG MUA HÀNG CỦA PAYPAL VÀ QUÝ VỊ KHAI BÁO NHƯ TRONG ẢNH (CLICK XEM).
5. KHI ĐÃ THỰC HIỆN XONG THANH TOÁN, THÌ QUÍ VÍ ẤN TRÊN BÀN PHÍM DẤU BACK SPACE (<---) VÀI LẦN THÌ SẼ TRỞ VỀ LẠI TRANG SẢN PHẨM.
ADDRESS: 2379 Senter Road, San Jose CA, 95112 - Copy@Right by MP Skin Care. 2013-2015