CÁCH MUA HÀNG THANH TOÁN BẰNG PAYPAL:

1. QUÍ KHÁCH CHỌN HÀNG THEO ẢNH DƯỚI VÀ CLICK CHỌN.
2. ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG SẢN PHẨM ĐÃ CHỌN.
3. CLICK CHỌN LOGO PAYPAL
4. HIỆN RA BẢNG MUA HÀNG CỦA PAYPAL VÀ QUÝ VỊ KHAI BÁO NHƯ TRONG ẢNH (CLICK XEM).
5. KHI ĐÃ THỰC HIỆN XONG THANH TOÁN, THÌ QUÍ VÍ ẤN TRÊN BÀN PHÍM DẤU BACK SPACE (<---) VÀI LẦN THÌ SẼ TRỞ VỀ LẠI TRANG SẢN PHẨM.


5% BP Lotion
$25.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US


Chamomile Facial Cleanser
$20.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US


Glycolic Gel
$30.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US


Lipid Drops
$45.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

Oil Free Moisturizer
$45.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

Ultra Firming Eye
$45.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

AHA Marine Moisture Crème
$70.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

Daily Replenishing SPF 30+
$45.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

Enriched Moisture Crème
$65.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

 
Ultra Benefits
$80.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

Ultra Firming Marine
$95.99
* Order by phone: 408-876-0680
* Ship in US

 
     
 
 

ADDRESS: 2379 Senter Road, San Jose CA, 95112 - Copy@Right by MP Skin Care. 2012-2013