CÁCH MUA HÀNG THANH TOÁN BẰNG PAYPAL:

1. QUÍ KHÁCH CHỌN HÀNG THEO ẢNH DƯỚI VÀ CLICK CHỌN.
2. ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG SẢN PHẨM ĐÃ CHỌN.
3. CLICK CHỌN LOGO PAYPAL
4. HIỆN RA BẢNG MUA HÀNG CỦA PAYPAL VÀ QUÝ VỊ KHAI BÁO NHƯ TRONG ẢNH (CLICK XEM).
5. KHI ĐÃ THỰC HIỆN XONG THANH TOÁN, THÌ QUÍ VÍ ẤN TRÊN BÀN PHÍM DẤU BACK SPACE (<---) VÀI LẦN THÌ SẼ TRỞ VỀ LẠI TRANG SẢN PHẨM.5% BP Lotion
$25.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Chamomile Facial Cleanser
$20.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Glycolic Gel
$30.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Lipid Drops
$45.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Oil Free Moisturizer
$45.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Ultra Firming Eye
$45.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


AHA Marine Moisture Crème
$70.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Daily Replenishing SPF 30+
$45.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Enriched Moisture Crème
$65.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


 
Ultra Benefits
$80.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


Ultra Firming Marine
$95.99
* Order on phone: 408-876-0680
* U.S.A Shipping only


 
     
 
 
 
 

ADDRESS: 2379 Senter Road, San Jose CA, 95112 - Copy@Right by MP Skin Care. 2013-2015